567-584: de noten op deze pagina's zijn in de lopende tekst geplaatst.
De oudste bronnen voor het Nederlands.0 Inleiding.1 Het prille begin: plaatsnamen in Romeinse bronnen.2 De wieg van het Nederlands 101 Het Frankisch als indirecte bron 103 De Lex Salica 107 Frankische woorden in het Frans 110.3 Plaatsnamen in Latijnse.
Te 171 Bijvoeglijke naamwoorden 171 Het achtervoegsel - n 171 Bijwoorden 172 De bijwoordelijke - s 172 Werkwoorden 174 Causatieve werkwoorden 174 Het achtervoegsel - igen 174 Iteratieve werkwoorden op - eren en - elen 176 Concluderend 184 Inheemse (gelede en ongelede) woorden van.16, 96, 142, 858 en 1128) zijn niet opgenomen in de lopende tekst.De ouderdom en herkomst van onze woorden en betekenissen.His as this ; be at but not have had from will are they -!De betreffende pagina's zijn daardoor komen te vervallen.Pagina 5 Inhoud Voorwoord 13 Dankbetuiging 15 Gebruikte symbolen en afkortingen 17 Hoofdstuk.Besluit Samenvatting van de voorgaande hoofdstukken 555 Hoofdstuk 1 555 Hoofdstuk 2 555 Hoofdstuk 3 556 Hoofdstuk 4 559 Het nut van de resultaten 561 Toekomstidealen en suggesties voor vervolgonderzoek 563 Noten Hoofdstuk 1 567 Hoofdstuk 2 572 Hoofdstuk 3 575 Hoofdstuk 4 580 Hoofdstuk.De proefopstelling.1 Het digitale tijdperk 19 Etymologie in het computerloze tijdperk 19 Dateringen 21 Etymologie in het digitale tijdperk 23 Hypothese, werkwijze en doelstelling 24 Over de opzet van dit boek 26 Algemene opmerkingen.2 De inrichting van de etymologische database.2.1.De herkomst van Nederlandse woorden.0 Inleiding 143.1 Inheemse woorden 147 De oudste inheemse samenstellingen loto loisir 49 147 Verholen samenstellingen 152 Copulatieve samenstellingen 154 Possessieve samenstellingen 155 Samenstellende afleidingen 156 Concluderend 158 Inheemse afleidingen met improductieve achtervoegsels 158 Zelfstandige naamwoorden 159 Het achtervoegsel - m 160.Veen, Amsterdam / Antwerpen 2002 (tweede druk) codering, dBNL-TEI 1 dbnl-nr sijs002chro01_01 logboek - DH colofon toegevoegd verantwoording gebruikt exemplaar exemplaar universiteitsbibliotheek Nijmegen, signatuur: CB1 C 16266 algemene opmerkingen, dit bestand biedt, behoudens een aantal hierna te noemen ingrepen, een diplomatische weergave van de tweede.Ook de blanco pagina's (p.Chronologisch woordenboek bron, nicoline van der Sijs, Chronologisch woordenboek.
Een chronologisch woordenboek als praktijkvoorbeeld, verdedigd te Leiden.De belangrijkste bronnen voor de dateringen 1129.1 Chronologisch overzicht van de belangrijkste bronnen voor de dateringen 1131.2 Bronnen met dateringen uit diverse tijden 1142 Tot ongeveer Van ongeveer 1500 tot heden 1144.Literatuur die is gebruikt voor de tekst 1147.Het werk verscheen in 2001 als proefschrift onder de titel Etymologie in het digitale tdperk.Hieronder volgen de tekstgedeelten die wel in het origineel voorkomen maar hier uit de lopende tekst zijn weggelaten.De ouderdom en herkomst van onze woorden en betekenissen van Nicoline van der Sijs uit 2002.Print, chronologisch woordenboek(2001 nicoline van der Sijs, de ouderdom en herkomst van onze woorden en betekenissen.Ongecorrigeerde ocr (2,98 MB genre sec - taalkunde, subgenre woordenboek / lexicon zie.Pagina 1, chronologisch woordenboek pagina 3, nicoline van der Sijs, chronologisch woordenboek.De ouderdom en herkomst van onze woorden en betekenissen vignet, uitgeverij.J.Veen, amsterdam/Antwerpen pagina 4 Alle rechten voorbehouden 2001 Nicoline van der Sijs Omslagontwerp Brigitte Slangen Typografie Sander Pinkse Boekproductie, Amsterdam isbn D/1999/0108/734 nugi 943 Dit is de handelseditie van een proefschrift getiteld Etymologie in het digitale tijdperk.Thema's chronologisch bekeken.0 Inleiding 325.1 Inhoudswoorden: geselecteerde woordvelden 341.1.1 Aardrijk 342 Weersverschijnselen 342.1.2 Plantenrijk 343 Granen 344 Vruchten en noten 345.1.3 Dierenrijk 348 Gedomesticeerde zoogdieren 348 Geiten en schapen 349 Paarden en paardachtigen 350 Runderen 351 Varkens 351 Honden.Bij de omzetting van de gebruikte bron naar deze publicatie in de dbnl is een aantal delen van de tekst niet overgenomen.
The, br to of and a : " in you that i it he is was for - with ) on?
Downloads, pDF van tekst (7,70 MB scans (67,25 MB).

De oudste literaire Nederlandse zinnetjes 139.6 Concluderend 141 Hoofdstuk.
Stel je vragen of opmerkingen via ons forum, volg het laatste nieuws.
Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren (The Digital Library of Dutch Literature is a collection of primary and secondary information on Dutch language and.