Esam.a klases skolni.
Mums ir oti žl to brnu, kuri dzvo kara darbbas zons un zems, kur valda nabadzba, kuriem nav mju, spu un diena.Svargi ir iepriecint savus tuviniekus un klasesbiedrus.Gribam paststt, k gaidm Ziemassvtkus.Atkltaj vstul izmantoti izvilkumi no skolnu domrakstiem.Paturam prt, ka mcbas ir msu galvenais pienkums, tpc cenamies, cik varam!Ms esam divi!) Adrina, Ingus, Marta, Patrcija.Cembr iesim pie viiem ciemos un dvinsim konfektes, apsveikumus un sniegsim koncertu.Ms rotjam logus, griestus, eglti, mcamies dziedt skaistas dziesmas un skaitt dzejous, gatavojam casino san remo adresse apsveikumus.Ms darm ar citas lietas: gatavojam saldumu pacias slimajiem vecttiiem un vecmmim, kuri dzvo socils aprpes centr.Ms kopgi cenamies vius kaut nedaudz iepriecint, sagatavojot dvanu kasttes.Ziemassvtki ir tuvu, bet darm vl tik daudz!Pres un televzij rapport loto foot 149 var dzirdt par to, ka pasaul notiek ar sliktas lietas.
Ejam uz mežu pc egltes, rotjam to, cepam piparkkas, piekarinm zetes, kur ris reizm, par labiem darbiem, ieliek saldumus, bet Ziemassvtku nakt, Tu Ziemassvtku vect, ieliksi balvias pc katra nopelniem.Dažiem pat vecku nav.Protams, ka labdarb ms atbalsta vecki.2.a klase: Linards, Andris, Samanta, Maija, Aleks, Lina, Oskars, Oskars, ( J!Vislabk mums patk bt kop ar klasi, jo skol ms kop darm jaukas lietas.Ar mjs, kop ar imeni gaidm Ziemassvtkus.To ms cenamies dart katru dienu: pasakot labus vrdus, izpaldzot, samojot viens otru.Ms esam ldzjtgi ar pret dzvniekiem, piedalmies akcij Sagdsim svtkus epaiiem - ziedojam segas, spu mantias un barbu.Tu Vect, droi vien esi pamanjis, ka ms ar mjs poki jeux jeux jeux esam akli: krtojam istabas, ienesam malku (kuriem ir krsnis mazgjam traukus, paldzam veckiem ar lielos darbos piemram Oskars un Andris barot lopius kt, paldzam mmim virtuves darbos, pieskatm mazos brus un msas.Atklta vstule Ziemassvtku vectim.Gaidsim Tevi Ziemassvtku vect ciemos gan skol, gan mjs!
Rt Viestes viduskol tika organizts karjeras attstbas atbalsta paskums Modelanas un inovcijas.