De verbindingen met België en Duitsland zijn beperkt.
Burgemeester Jos Som ontving de prijs.
In de derde eeuw werden beide plaatsen verwoest.Maastricht was vanouds een tweeherige stad, waarover de hertog van Brabant de soevereiniteit deelde met de prins-bisschop van Luik.Het ontstaan hiervan in tabac presse loto a vendre dans les landes sac ecole roulette monster high de eerste helft van de 20e eeuw is met name veroorzaakt door de economische expansie van de Oostelijke en Westelijke Mijnstreek vanaf circa 1900 tot aan het begin van de mijnsluitingen in de jaren 1960.Economisch profiel, brightlands, bedrijfsleven, uitvindingen, résultats du loto suisse aujourd'hui ondernemen, onderwijs.Zuid-Limburg grenst in het noorden aan.In 1347 verwierf Brabant nog het land van Valkenburg.De vestingstad Maastricht en het kasteel van Valkenburg werden talloze malen belegerd.Logistiek, inspirerende Leefomgeving, cultuur, stad Land, over Limburgers.Nedlin zet vol in op duurzame innovatie.Maas hebben vier beken het gebied doorsneden: Geul, Geleenbeek, Roode Beek en de, worm.Het Nederlandse deel is iets groter dan de regio Zuid-Limburg en omvat ook de gemeenten Echt-Susteren, Roerdalen en Roermond.
De Maas is de belangrijkste rivier en vormt tevens een deel van de grens met België.
Het gebied vormt tevens.Sinds 1813 maakte het gebied onderdeel uit van de toen nieuw gevormde provincie Limburg, die in 1830/1839 uiteen viel in een Belgisch en een Nederlands deel.Het is een relatief klein gebied, dat als een wig ligt ingeklemd tussen de twee buurlanden, België en Duitsland.Ook culturele, godsdienstige en linguïstieke verschillen met andere delen van Nederland, dragen bij aan het gevoel van anders-zijn (wat ook enigszins voor andere delen van Limburg en andere perifere regio's in Nederland geldt.Door de perifere ligging en door de 'flessenhals' heeft Zuid-Limburg binnen Nederland een geïsoleerde ligging, vergelijkbaar met een enclave.De twee overige landjes ondergingen vanaf de dertiende eeuw een sterke invloed vanuit Brabant.3 Hoge en late middeleeuwen bewerken In de hoge middeleeuwen was de Maasgouw uiteengevallen in verschillende heerlijkheden, rijksheerlijkheden en abdijvorstendommen.
De Grensmaas is de natuurlijke grens tussen Belgisch en Nederlands Limburg.De grensoverschrijdende verbondenheid van Zuid-Limburg met zijn Belgische en Duitse buren komt tot uiting in het samenwerkingsverband Euregio Maas-Rijn.