Mogelijk overhandigen we informatie die naar onze mening in zulke omstandigheden relevant is in overeenstemming met ons Privacybeleid (ook bekend als onze Privacyverklaring) aan derden.
"Unieke omschrijving" (1) voor het verrichten van een tirge loto plus joker PayPal-betaling: het e-mailadres, mobiele telefoonnummer of andere omschrijving die we aan u doorgeven die is geregistreerd bij een PayPal-rekening met goede status, of (2) voor het opnemen van geld van uw rekening: uw bankrekening (bijvoorbeeld iban.De statusbeschrijvingen kunnen verschillen naar gelang de functionaliteit waarmee u ons opdracht geeft tot het blokkeren.A2 Kosten voor commerciële transacties Als er vermeld wordt dat er een component Vaste kosten is, kunt u daarover.6 van dit Schema 1 meer informatie vinden.Dit kan zijn omdat PayPal het redelijke vermoeden heeft dat het betaalinstrument en/of de rekening van een koper worden gebruikt met betrekking tot verboden regle poker double paire activiteiten (zoals beschreven in paragraaf 9) of voor andere redenen zoals deze door ons naar ons redelijke oordeel zijn bepaald.Gebruikmaken van gelicentieerde services van derden om uw betaling uit te voeren Indien u een externe serviceprovider, in het bezit van een vergunning op grond van het toepasselijk recht voor de levering van betaalinitiatiediensten Betaalinitiatiedienstverlener toestaat namens u uw betalingen uit te voeren: is deze.PayPal informeert u over het bedrag van de sepa-incassobetaling en het tijdsbestek waarbinnen PayPal het bedrag afschrijft van de bankrekening, samen met de aankoopbevestiging.Een dergelijke waarschuwing betekent niet dat een van beide partijen in de transactie op oneerlijke of frauduleuze wijze handelt.
Om twijfel te voorkomen: een gebruiker met een PayPal-rekening die niet in Nederland is geregistreerd, is aansprakelijk jegens PayPal voor de kosten zoals uiteengezet in de voorwaarden van de Gebruikersovereenkomst die van toepassing zijn in het land waar de gebruiker is geregistreerd of zoals uiteengezet.
'Bewijs van levering (fysieke goederen betekent online documentatie van een verzendbedrijf die het volgende bevat: een status 'geleverd' (of gelijkwaardig) plus de datum van levering het adres van de ontvanger met daarbij minimaal de stad of postcode (of internationaal gelijkwaardige code) "Bewijs van levering (voor.Geschillen met PayPal.1 Neem eerst contact op met PayPal.U moet ons op de hoogte stellen als u van mening bent dat uw rekening fouten bevat of kan bevatten, er een ongeautoriseerde transactie heeft plaatsgevonden of dat uw betaalmiddel of uw rekening wederrechtelijk of ongeautoriseerd is gebruikt, door te bellen naar de PayPal-klantenservice.4.8 Vooraf goedgekeurde betalingen (ook bekend als Automatische betalingen).Als uw gegevens veranderen, kunnen we ze naar eigen goeddunken bijwerken zonder enige actie van uw kant, volgens de informatie van uw bank of kaartuitgevende instantie en derde partijen (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, onze financiële dienstverleners en de kaartnetwerken).Fouten rapport loto foot 149 en ongeautoriseerde transacties.1 Herkennen van fouten en/of ongeautoriseerde transacties.Als PayPal bij uw vooraf goedgekeurde betaling valuta moet omrekenen, wordt het bedrag van de valutawisselkosten (zie Schema 1) vastgesteld op het moment dat de toepasselijke derde partij uw betaling verwerkt en de transactie voltooit.Privétransactie heeft de betekenis die.2 van Schema 1 Kostentabel wordt gegeven.U heeft geen toegang tot geld op de reserverekening en u kunt geen betaaltransacties uitvoeren met geld op de reserverekening.Als een verkoper weigert het object aan te nemen kan PayPal inzake de claim beslissen in het voordeel van de koper, gesteld dat deze aan PayPal afdoende bewijs heeft geleverd dat het object naar de verkoper is teruggestuurd (naar een adres dat u tijdens.

Indien we een verwerkingsfout ontdekken, zullen we deze fout corrigeren.
Daarom vragen we u niet om in te loggen of de betalingen goed te keuren wanneer deze worden gedaan.